یکی از کار های جادویی که میتوانید با استفاده از برنامه فتوشاپ بکنید رنگی کردن عکس های قدیمی و قرمز قهوه ای است. من در این آموزش میخواهم به شما نحوه انجام اینکار را نمایش دهم و یک عکس قدیمی را از قرمز قهوه ای به عکس تمام رنگی تبدیل کنم!

رنگی کردن یک عکس سیاه و سفید و یا قرمز قهوه ای به وسیله برنامه فتوشاپ مانند یک چالش واقعی به نظر میرسد. اگرچه انجام دادن آن کمی زمان بر است ولی احتمالا انجام دادن آن از چیزی که شما فکر میکنید ساده تر است!