هر کسی میتواند یک موبایل بخرد و با آن عکاسی کند. اما همیشه مدتی طول مکیشد تا بتواند یک عکس جالب توجه بگیرد و دهان همه را باز بگذارد! برای اینکه بتوانید زودتر به این مرحله برسید باید دستورالعمل های اصلی را مطالعه کنید و آنها را اجرا کنید و در نهایت عکس هایتان را به شکل حرفه ای ویرایش کنید. در این مقاله میخواهیم 12 مورد از نکته های عکاسی با موبایل که هر عکاسی باید آنها را بداند را بررسی کنیم.

اگر شما میخواهید که به تازگی عکاسی با موبایل را آغاز کنید، این دوازده تکنیک را باید قبل از هر چیزی بدانید.

اگر هم در عکاسی سر رشته ای دارید بد نیست که یک نگاهی هم به این نکات بیندازید. شاید بعضی از آنها را فراموش کرده باشید و یا آنها را تا امروز نادیده میگرفتید!

نکته: در این مقاله بیشتر روی نکته های عکاسی با آیفون توجه کرده ایم ولی اکنون بیشتر قابلیت های عکاسی با آیفون در اختیار دیگر موبایل ها نیز هست.