در این آموزش من میخواهم به شما نحوه تغییر رنگ چشم ها به هر رنگ دلخواهی که دوست دارید را نمایش دهم.

من برای تهیه این آموزش از نسخه فتوشاپ CS5 استفاده کردم اما شما میتوانید از دیگر نسخه های فتوشاپ CS هم استفاده کنید.