سرعت شاتر یکی از یه رکن اصلی دوربین است. دو رکن دیگر شامل ISO و دیافراگم میشوند. سرعت شاتر قسمتی است که در آن اتفاقات جادویی می افتد! سرعت شاتر مسئول ایجاد جلوه های نمایشی برای ثبت سریع اتفاقات و یا تار نمایش دادن حرکت است. در این مقاله من سعی میکنم هرچیزی را که در مورد سرعت شاتر میدانم برای شما به زبان ساده بازگو کنم.